Wie zijn we?

 

 

 

DataSave is een IT bedrijf dat zich toespitst op het herstellen en recupereren van gegevens.

 

Op enkele jaren tijd is er heel wat gebeurd op vlak van gegevensopslag.

 

Waar men vroeger alles op papier bewaarde in een enorm klasseersysteem, opteert men nu voor het elektronisch opslaan van gegevens.

Dit heeft natuurlijk een heel aantal voordelen zoals een zeer snelle toegang, vlotte aanpasbaarheid, makkelijke overdracht naar andere personen, .

 

De nadelen van elektronische opslag daarentegen zijn zeer beperkt. Men moet wel een aantal regels in acht nemen die, als men er geen rekening mee houdt, verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Dit zijn de 2 voornaamste regels:

         U moet van elk bestand een kopie hebben, en dit op een ander medium.

         Elk bestand moet opgeslagen worden op een plaats waartoe enkel de bevoegde personen toegang hebben.